CUPRINS


CAPITOLUL I
POLITICA AGRICOLA COMUNA A UNIUNII EUROPENE. REALIZARI, IMPLICATII, PERSPECTIVE ………………5

1. 1. Scurt istoric al formarii Uniunii Europene (U.E.), obiectivele si principiile functionarii Politicii Agricole Comune ………………5
1. 2. Mecanismul de sprijinire a Politicii Agricole Comune ………..18
1.2.1. Mecanismul general al preturilor agricole comune ….18
1.2.2. Ratele reprezentative de schimb si mecanismul sumelor compensatorii …………….27
1. 3. Finantarea Politicii Agricole Comune …………….34
1. 4. Reforma Politicii Agricole Comune …………….48
1. 5. Evolutia pietelor produselor agricole din Uniunea Europeana, aflate sub incidenta Politicii Agricole Comune, în perioada 1999-2005 …………….62


CAPITOLUL II
POLITICA AGRICOLA COMUNA A UNIUNII EUROPENE SI NEGOCIERILE G.A.T.T./O.M.C. …………….66

2. 1. Tratamentul diferentiat al agriculturii în cadrul G.A.T.T. …..66
2. 2. Desfasurarea negocierilor “Rundei Uruguay” în domeniul produselor agroalimentare …………….69
2. 3. Efectele “Rundei Uruguay” asupra comertului international cu produse agroalimentare ……………76
2. 4. Viitorul Politicii Agricole Comune în contextul aplicarii prevederilor “Rundei Uruguay” …………….82


CAPITOLUL III
SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGROALIMEN-TARE ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANA ……………86

3. 1. Cadrul juridic al relatiilor comerciale ale României cu Uniunea Europeana …………….86
3.1.1. Scurt istoric …………….86
3.1.2. Acordul de Asociere al României la Uniunea Europeana, în domeniul produselor agroalimentare ……………..89
3. 2. Regimul schimburilor comerciale cu Uniunea Europeana pentru produsele agroalimentare românesti ……………95
3.2.1. Evolutia schimburilor comerciale cu produse agroalimentare România – Uniunea Europeana ………95
3.2.2. Cauzele neutilizarii în totalitate a contingentelor de import fixate de Uniunea Europeana la exporturile românesti de produse agroalimentare ………….101


CAPITOLUL IV
CONSIDERENTE PRIVIND POSIBILITATILE DE ÎMBUNATATIRE A ACCESULUI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNESTI PE PIATA TARILOR UNIUNII EUROPENE
………….107

ANEXE ..…………111


BIBLIOGRAFIE …………..114