Capitolul I - Profilul unui dramaturg 3
Capitolul II - Problematica fundamentala
a dramaturgiei lui Al.Kiritescu 13
Capitolul III- Personajele principale, personalitati
dramatice distincte 23
Capitolul IV - Impactul asupra intrigii dramatice
si ponderea personajelor secundare
în teatrul lui Al.Kiritescu 61
Concluzii 73
Bibliografie generala 78