Introducere 3
Capitolul I : Societatea cu fata umana.Interpretarea socio
logiei lui Max Weber în lumina teologiei
ortodoxe - comentariul parintelui profesor
Dumitru Popescu 5
1. Vedere de ansamblu asupra societatii moderne
contemporane.Implicatii în protestantism si
catolicism 5
2. Evaluarea ortodoxa a sociologiei lui Max Weber 11
Capitolul II : Politica sociala crestina 17
Capitolul III: Atitudinea Bisericii fata de cultura 26
Capitolul IV: Biserica si lumea contemporana 35
Capitolul V : Misiunea Bisericii în lumea contemporana 40
1. Forme ale misiunii 41
a.Cultul liturgic 41
b.Traditia 44
c.Parohia 45
2.Misiune, Traditie si modernitate 47
3.Misiunea Bisericii în societatea româneasca
contemporana 50
a.Integrarea europeana 54
Capitolul VI : Biserica în fata prozelitismului sectar 59
Capitolul VII: Biserica la început de mileniu 62
Concluzii 65
Note bibliografice 66
Bibliografie 73