CAPITOLUL I - PREZENTARE GENERALA 5
1. ASEZARE GEOGRAFICA 5
2. ALEXANDRIA IN IZVOARELE ARHEOLOGICE 8
3. SATELE CARE AL INTRAT ÎN COMPONENTA ORASULUI ALEXANDRIA 9
CAPITOLUL II - ISTORICUL BISERICILOR DIN ALEXANDRIA 12
1. BISERICA SF.. ALEXANDRII 12
A. ISTORICUL. 12
C. CARTI SI ODOARE 18
D. CARTI 18
E. PREOTII SLUJITORI 19
2. BISERICA SF. APOSTOLI 21
A. ISTORICILE SI ARHITECTURA. 21
B. ARHITECTURA. 22
c. PICTURA. 24
D. ODOARE SI CARTI 25
E. PREOTII SLUJITORI. 25
3. BISERICA SF. NICOLAE 27
A. ISTORICUL. 27
B. ARHITECTURA. 27
c. PICTURA. 28
D. OBIECTE DE VALOARE SI CARTI. 30
E. PREOTI SLUJITORI 31
4. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI 32
A. ISTORICUL 32
B. ARHITECTURA. 33
C. PICTURA. 35
D. CARTI Si ODOARE. 35
E. PREOTI SLUJITORI. 38
5.BISERICA SF. ÎMPARATI 40
A. ISTORICII. 40
B. ARHITECTURA. 40
c. PICTURA, 42
p. ODOARE si CARTI 43
E. PREOTI SLUJITORI. 44
6. BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA 45
A. ISTORIC i L. 45
B. ARHITECTURA. 46
c. PICTURA. 48
D. CARTI SI ODOARE. 48
E. PREOTII SLIUIITORI. 49
CAPITOLUL III - CONCLUZii 50
CURRICULUM VITAE 52
DECLARATIE DE AUTENTICITATE 53
BIBLIOGRAFIE 54
NOTE BIBLIOGRAFICE: 55