I. Introducere
II. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos

1. Cele doua firi, dumnezeiasca si omeneasca, în Persoana lui Iisus Hristos
2. Unirea ipostatica: Dumnezeu adevarat si om adevarat

a) Sensul unirii ipostatice
b) Unirea ipostatica constituie comuniunea si unirea maxima a lui
Dumnezeu si a omului în Iisus Hristos
3. Urmarile dogmatice ale unirii ipostatice
a) Comunicarea însusirilor
b) Indumnezeirea firii omenesti si lipsa de pacat
c) Lui Iisus Hristos I se cuvine o singura închinaciune
d) Fecioara Maria este cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu
e) In Iisus Hristos exista doua vointe si doua lucrari
III. Opera de rascumparare înfaptuita de Mântuitorul Iisus Hristos
1. Legatura între Persoana lui Iisus Hristos si lucrarea Lui mântuitoare
2. Aspectele Rascumpararii

a) Aspectul de jertfa al Rascumpararii
b) Aspectul ontologic al Rascumpararii
c) Aspectul recapitulativ al Rascumpararii: Hristos-Noul Adam
IV. Concluzii