I. Introducere pag 6
II. Capitolul I: Originea si Instituirea Preotiei pag 8
1) Preotul "Vas Ales" al lui Dumnezeu si slujitor al oamenilor pag 8
III. Capitolul II: Preotia sub aspectul Succesiuni Apostolice pag 12
1) Succesiunea apostolica - fundament al structurii sacramentale a
Biserici pag 12
IV. Capitolul III: Conditii Moral - Canonice pentru intrarea în Preotie
(fizice, intelectuale si morale) pag 15
V. Capitolul IV: Dispozitii si Norme canonice privind savârsirea Sfintei
Liturghi pag 17
1) Dispozitii si norme canonice privind savârsitorul pag 17
2) Dispozitii si norme canonice privind savârsirea Sfintei
Liturghi pag 21
3) Dispozitii si norme canonice privind participarea credinciosilor la
Sfânta Liturghie pag 25
VI. Capitolul V: Precizarii privind unele notiuni ale dreptului canonic
Bisericesc (Depunere, Caterisire, Excomunicare „Afurisire" si Anatema în
numirea învataturi ortodoxe pag 32
1) Excomunicarea (Afurisirea) pag 41
VII. Capitolul VI: Candidatul la preotie, Sfintenia si raspunderile lui pag 48
VIII. Concluzii
IX. Note Bibliografice
X. Bibliografie
XI. Curriculum Vitae
XII. Declaratie