INTRODUCERE
1) Despre mântuire si sfintenie
2) Chemarea la misiune a celor doisprezece Apostoli
TRATARE
Capitolul I: Chemarea speciala la apostolat a Sf. Ap. Pavel
1) Rolul pe care-l juca Saul înainte de convertire
2) Convertirea lui Saul pe drumul Damascului
Capitolul II: Activitatea Sf. Ap. Pavel

1) Drumul Damascului si Ierusalimul
2) Misiunea lui Pavel fata de pagani
3) începutul activitatii misionare - Calatoriile misionare
ale Sf. Ap. Pavel
4) Ultimii aproximativ zece ani din viata Sf. Ap. Pavel -
Calatoriile captivitatii
Capitolul III: Scrierile Sf. Ap. Pavel
1) Epistole adresate unor Biserici locale
2) Epistole adresate unor persoane
3) Epistole ocazionale
Capitolul IV : Martirajul Sf. Ap. Pavel
ÎNCHEIERE
Importanta activitatii si a scrierilor Sf. Ap. Pavel