INTRODUCERE
Preotia în viata Bisericii si a credinciosilor.
I. NOTIUNI GENERALE DESPRE SFINTELE TAINE CU REFERIRE SPECIALA LATAINA PREOTIEI
A) Sfintele Taine
B) Sfânta Taina a Preotiei
II. EPISTOLELE PASTORALE SINTEZA DESPRE VIA TA CEANOUA ÎN HRISTOS
A) Trairea crestinilor în scrierile Sfântului Apostol Pavel
B)Epistolele Pastorale. Prezentare generala

III. CHIPUL PREOTULUI ÎN EPISTOLELE PASTORALE
A)Slujitorii bisericesti si însusirile lor
B) Harul preotiei
C) Slujirea cuvântului
D) Purtarea preotului

IV. TIMOTEI SI TIT - MODELE DE SLUJITORI BISERICESTI
CONCLUZII
Implicatiile epistolelor pastorale în viata preotilor de astazi.