Introducere 1
Capitolul I
Urmasii lui Constantin cel Mare 2
Arborele genealogic al lui Constantin cel Mare 17
Capitolul al II-lea
Viata împaiatului Iulian 24
Capitolul al III-lea
Iulian - restaurator al pagânismului 31
Capitolul al IV-lea
Persecutiile împotriva crestinilor 40
Capitolul al V-Iea
Iulian Apostatul - polemist 48
Concluzii 52
Bibliografie 54
Curriculum vitae 58
Declaratie 59