I. INTRODUCERE 2
1.1 Opera mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos si slujirea
Bisericii Sale 4
1.2 Mântuirea prin Iisus Hristos 4
1.3 Mântuirea în Biserica 8
1.4 Virtutea Crestina 12
1.5 Elementele comune tuturor crestinilor 15
II. MÂNTUIREA OBIECTIVA 17
1. Persoana lui Iisus Hristos si opera lui mântuitoare
savârsita în umanitatea asumata de El 19
2. Persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului 22
3. Iisus Hristos privit în lucrarea Lui mântuitoare 26
III. MÂNTUIREA SUBIECTIVA 41
A) Lucrarea harului divin si colaborarea libera a omului cu el 41
1. Lucrarea Sfântului Duh sau harului dumnezeiesc 41
2. Conlucrarea libera a omului cu Harul 47
3. Darurile ca lucrari ale Duhului, activate prin colaborarea celor
care au primit Harul 58
B) îndreptarea omului în Biserica. întelesurile, etapele si conditiile ei...60
1. întelesurile mântuirii (îndreptarii) 60
2. Etapele îndreptarii 69
3. Credinta 79
4. Faptele bune în lucrarea mântuirii personale 102
IV. CONCLUZIILE CE REZULTA DIN ÎNVATATURA
ORTODOXA DESPRE MÂNTUIRE
PENTRU SLUJIREA CRESTINA IN LUME 125
1. învatatura Ortodoxa despre mântuirea în Hristos - Concluzii 129
V. NOTE BIBLIOGRAFICE 144
VI. BIBLIOGRAFIE 149