I. INTRODUCERE
1.1. Ce este contemplatia ?
1.2. Teologie si mistica.
1.3. Evagrie Ponticul si rugaciunea curata.
1.4. Rugaciunea si contemplatia.
II. DIONISIE AREOPAGITUL
II. 1. Sistemul Dionisian.
II.2. Cunoasterea lui Dumnezeu în scrierile areopagitice
II.2.1. Teologia Numelor Divine.
II.2.2. Cunoasterea apofatica.
II.3. întunericul divin supraluminos.
II.3.1. Mistica luminii la Origen.
II.3.2. întunericul divin la Grigorie de Nyssa
11.3.3. întunericul supraluminos dionisian.
III. SIMEON NOUL TEOLOGUL
III. 1. O viziune mistica noua.
III.2. Asceza si iubire.
III.3. Unirea cu Dumnezeu în lumina.
IV. GRIGORIE PALAMA
IV. 1. Sfantul Grigorie Palama si traditia isihasta.
IV.2. Filisofie si cunoastere a lui Dumnezeu.
IV.3. Despre rugaciunea inimii.
IV.4. Vederea luminii necreate.
IV.1.1. Schimbarea la Fata a Domnului.
IV.1.2. Cunoasterea lui Dumnezeu în Lumina.
V. ÎNCHEIERE