Introducere
I. Scoala si biserica în diferite epoci istorice:
a) Educatia în gândirea Sfintilor Parinti si clasicilor
pedagogiei universale;
b) Predarea religiei în scoli
II. Muscelul - zona cu profunde implicatii istorice
III. Biserica si contributia ei la dezvoltarea învatamântului si
culturii în zona Muscel
1. Scoala Antonie Voda - prima scoala în limba româna
2. Scoli care pregatesc învatatori pentru sate
3. Scoli de pe lânga manastiri si biserici
IV. Concluzii
Bibliografie