CAPITOLUL I :
- Introducere : Necesitatea studierii învataturii
despre cunoasterea lui Dumnezeu în Ortodoxie.
CAPITOLUL II :
- Cunoasterea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptura
CAPITOLUL III :
- Prezentare generala a învataturii despre
cunoasterea lui Dumnezeu :
1.- Origen
2.- Evagrie Ponticul
3.- Sfântul Grigorie de Nyssa
4.- Sfântul Grigorie de Nazianz
CAPITOLUL IV :
- Cunoasterea lui Dumnezeu în opera Sfântului
Dionisie Areopagitul
CAPITOLUL V :
- Importanta studierii învataturii despre cunoasterea
lui Dumnezeu