Capitolul I. - Viata Mitroplitului Dosoftei:
A. Moldova în secolul al XVII-lea
B. De la Dimitrie Bariia la tânarul monah Dosoftei
C. Probota - leaganul caracterului religios-moral al marelui Mitropolit Dosoftei
D. Dosoftei - episcop de Husi si de Roman si Mitropolit al Moldovei

Capitolul II. - Dosoftei Mitropolit
A. Primii ani în scaunul de mitropolit
B. Refugiul în Polonia si întoarcerea pe pamântul sfânt al Moldovei
C. Ultimii ani ai marelui Mitropolit Dosoftei

Capitolul III. - Psaltirea în versuri a lui Dosoftei
A. Motivele verificarii psalmilor lui David
B. Nivelul fonetic
C. Nivelul morfologic
D. Nivelul lexical
E. Nivelul stilistic

Capitolul IV. - Opera Mitropolitului Dosoftei
A. Carti de cult
B. Carti de lectura si îndrumare religioasa
C. Traduceri din literatura universala

Capitolul V. - Rolul Mitropolitului Dosoftei în viata Bisericii Ortodoxe Române
A. Dosoftei, român adevarat din stravechi familii
moldovenesti
B. Dosoftei, sustinator al constiintei nationale
C. Dosoftei, aparator al Ortodoxiei