I. Viata si activitatea Sf. Grigore Palama
1. Tineretea Sf. Grigore Palama
2. începutul controversei isihaste

a) Isihasmul
b) Scolastica
c) Desfasurarea controversei

3. Polemica cu Achindin
4. Disputa cu Nichifor Gregora
II. învatatura Sf. Grigore Palama despre energiile divine necreate si
harul divin
1. Notiunile de energie si har (terminologie)
a) Distinctia terminologica dintre energie si har
b) Raportul teologie-iconomie reliefat în distinctia energie-har
c) Energie
— sens si origine
— în filosofia aristotelica
— în Sf. Scriptura (Vechiul si Noul Testament)
d) Har
— sens si origine
— în Sf. Scriptura (Vechiul si Noul Testament)
e) O alta alternativa:
2. Distinctia dintre fiinta divina si energiile divine necreate
— Premise filosofice

- în Sfânta Scriptura (Vechiul si Noul Testament)
- La Sf. Parinti pâna la Sinodul VI Ecumenic
- Importanta Sinodului VI Ecumenic în cadrul distinctiei
- Dupa Sinodul VI Ecumenic
3. învatatura Sf. Grigore Palama
a) Dumnezeu ad intra - Teologia
b) Dumnezeu ad extra - Iconomia
- Lumina divina
III. Diferente interconfesionale
1. Biserica Romano-Catolica
a) Despre Dumnezeu
b) Starea primordiala a omului
c) Raportul omului cu Dumnezeu
d) Mântuirea obiectiva
e) Mântuirea subiectiva
2. Protestantismul
a) Raportul cu Dumnezeu
b) Raportul cu semenii
c) Raportul natura
IV. Concluzii