Partea I: Introducere
a) Galatia si galatenii
b) Sf. Apostol Pavel si galatenii
Partea a II a
a) Problema primilor destinatari ai Epistolei
b) Autorul,autenticitatea si unitatea Epistolei
c) Data si locul scrierii Epistolei
Partea a III a
A. Autobiografie- Apologica (1,11-2,21)
a) Adresa Si salutare
b) Cuprinsul Epistolei (1,6-6,10)
c) Afirmarea originii divine a Evangheliei pauline (1,11-12)
d) Dovezi autobiografice care confirma ca Evanghelia paulina nu
nu este "dupa om " (1,13-2,21)
B. Sinodul Apostolic din Ierusalim
C. Confruntarea din antiohia (2,11-21)
Partea a IV a Doctrinar - Teologica (3,1-5,12)
A. Revarsarea harului Duhului Sfânt în Bisericile Galatiei (3,1-5)
B. Binecuvântarea luiAvraam se obtine din credinta.
1. LEU lui Avraam sunt credinciosii (3,6-9)
2. Hristos ne-a rascumparat din blestemul Legii (3,10-14).
3. Legea n-a anulat fagaduinta (3,15-18)
C. Legea mozaica-pedagog spre Hristos (3,19-29)
1. "Ce este Legea?" (3,19-22)
2. "venirea credintei" (3,23-29)
D. "Plinirea vremii" (4,1-11)
1. De la robie la înfiere (4,1-7)
2. Întoarcerea "sub Lege" înseamna robie (4,8-11)
E. "Fiti precum sunt eu ..." (4,12-20)
F. Alegoria despre Sara Si Agar (4,21-31)
G. îndemn de a starui în libertatea "credintei lucratoare prin iubire"
(5,1-12)
Partea a V-a Parenetica (5\l3-6,10)
A. "Slujiti unul altuia în iubire" (5,13-15)
B. Conduita crestina "în Duhul" (5,16-26)
1. "Trupul " Si "Duhul" (5,16-ÎS)
2. "Faptele trupului " Si " rodul Duhului" (5,19-23)
3. "Sa umblam în "Duh " (5,24-26)
C. îndemn la iubire Si întrajutorare frateasca (6,1-10)
D. Epilog autograf (6,11-18)
încheiere:
însemnatatea si actualitatea Epistolei catre Galateni.

Epistola catre Galateni a Sf.Apostol Pavel