CAPITOLUL I:
INTRODUCERE IN EPISTOLA I A SFANTULUI
APOSTOL PETRU
1 .Autorul Epistolei;
2.Natura si caracterul Epistolei;
3 Autenticitatea Epistolei;
4.Unitatea Epistolei si Integritatea textului Epistolei;
5. Destinatarii primi ai Epistolei;
6.Locul si data scrierii Epistolei;
7.Motivul si scopul scrierii Epistolei;
8.Raportul Epistolei I Petru cu celelalte scrieri ale Noului Testament;
9.Limba,vocabularul si stilul Epistolei;
CAPITOLUL II CUPRINSUL SI ÎMPARTIREA EPISTOLEI
1. Autorul si destinatarii( 1,1);
2. Sfânta treime si opera ei mântuitoare ; binecuvântarea(I, 2);
3. Slavirea lui Dumnezeu pentru opera mântuirii(I, 3 - 12 ).
CAPITOLUL III TEOLOGIA EPISTOLEI IA SFANTULUI APOSTOL PETRU
1. învatatura despre Sfânta Treime;
2. învatatura hristologica;
3. învatatura soteriologica;
4. învatatura ecleziologica;
5. învatatura despre Sfintele Taine;
6. învatatura eshatologica;
7. învatatura morala.