PARTFA ÎNTÂI _i
CAPITOLUL I Autorul, autenticitatea, canonicitatea si integritatea Epistolei 4
1 DOVEZI PRIVIND AUTENTICITATEA EPISTOLEI 5
a)Sfântul Apostol Pavel înfatisat de el însusi.
în textul Epistolei ca autor al ei 5
b)Aspecte ale relatiilor personale dintre autor si destinatar,
dovezi autenticilatii Epistolei 7
c) Trasaturi psihologice ale autorului, care dovedesc
ca acesta este Sfântul Apostol Pavel 9
2.MARTURII EXTERNE PRIVIND AUTENTICITATEA EPISTOLEI 11
a)dtate din Epistola întâi catre Timotei întâlnite în
scrierile crestine din secolul I si II 11
b)Epistola întâi catre Timotei în secolele III-V 1 3

CAPITOLUL II Obiectii împotriva autenticitatii si
integritatii Epistolei; respingerea lor 15
1. Istoricul problemei 1 5
2. Vocabularul si stilul Epistolei 1 6
3. Doctrina si ierarhia bisericeasca sacramentala 1 9
4. Erorile doctrinei combatute - 20
5.Integritatea Epistolei 2 1

CAPITOLUL III Timotei, destinatarul Epistolei 2 3
1. Viata lui Timotei înainte de a deveni ucenic al Sfântului Apostol Pavel 24
2. Timotei, însotitor al Sfântului Apostol Pavel 2 6
3.Alegerea si hirotonia lui Timotei ca episcop al Bisericii Efesului 2 9
4. Episcop la Efes 3 1

CAPITOLUL IV
l.Motivele si scopul scrierii Epistolei 53
2.Timpul si locul scrierii Epistolei 36

CAPITOLUL V Cuprinsul Epistolei 39
PARTEA A DOUA 4
Comentariu ADRESA SI SALUTAREA (1,1-2) 42
CAPITOLUL I Timotei, propovaduitor al adevarului evanghelic (1,3-20) 44
1.Fericirea evangheliei de false învataturi (1.3-7) 44
2. Rolul Legii (1.8-11) -'- 48
3. Harul si lucrarea apostolici Sfântului Pavel (1,12-17) 52
4. Timotei în fata îndatoririlor care-i revin (1.18-20) 5 8


CAPITOLUL AL II-LEA Timotei si organizarea slujbelor bisericesti (2,1-15) 61
1. Caracterul universal al rugaciunii Bisericii (2,1-2) 6 1
2. Hrislos. unicul Mijlocitor între Dumnezeu si oameni (2,3-7) 63
3. Tinuta la rugaciuni a barbatilor si a femeilor (2.8-10) 67
4. Femeia în Biserica (2.11-15) 7 1
CAPITOLUL III Slujitorii bisericesti si însusirile lor (3, 1-13) 75
1.însusirile episcopilor si preotilor (3. 1-7) 75
2. Diaconii si însusirile lor (3. 8-13) 7 9
CAPITOLUL IV Taina Dumnezeiestii întrupari (3, 14-16) 83

CAPITOLUL V 90
1.Conduita lui Timotei în fata unor situatii care se ivesc în Biserica (4,1-16) 90
2.Laturi ale lucrarii permanente a lui Timotei ca episcop (4, 6-11) 93

3.Pilda si pregatirea pastorului spiritual (4,12-16) 96
CAPITOLUL VI Conduita lui Timotei fata de feluritele categorii de crestini (5, 1-6,2) 100
l.Fata de vârstnici si tineri (5, 1-2) 100
2.Fata de vaduve (5, 3 - 16) 102
3.Fata de preoti (5, 17-25) 1 06
4. Fata de sclavi (6,1-2) 1 09
CAPITOLUL VII 1.Dascalii mincinosi si pofta lor de înavutire (6, 2 c -10) 110
2.Timotei - omul lui Dumnezeu (6,11-16) 111
CAPITOLUL VIII Avertisment celor bogati (6,17-19) 1 13
CONCLUZII SI ÎNCHEIERE(6,20-21) 116