INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I - Omul - fiinta rationala -
creat dupa chipul lui Dumnezeu 6
A. Relatia trup - suflet (dihotomismul naturii
umane) 11
B. Participarea trupului la chip 16
C. Tinderea chipului catre asemanare 24
CAPITOLUL II - Pacatul originar -
neascultare si dezbinare 27
A. „Bune foarte"-omul si lumea în conformitate 27
cu scopul catre care tind
B. Pacatul si consecintele lui 29
CAPITOLUL III - Restaurarea omului in Hristos 43
A. întruparea si opera mântuitoare
B. Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa se îndumnezeiasca 53
CONCLUZIE 71
NOTE BIBLIOGRAFICE 74
BIBLIOGRAFIE 84
CURRICULUM VITAE 89
DECLARATIE 90