CAPITOLUL I
SCURTA PRIVIRE BIOGRAFICA SI TEOLOGICA
CAPITOLUL II
ÎNVATATURA DESPRE SFÂNTATREIME ÎN PRIMELE PATRU SECOLE CONSIDERATIUNI GENERALE 11
1. Divinitatea la filozofii critici .....................................................................................................................................11
2. Dumnezeu - Sfânta Treme în Vechiul si Noul Testament .........................................................................................19
3. Parintii Apostolici si Apologeti ...............................................................................................................................22
4. Parintii Alexandrini .................................................................................................................................................24
5. Parintii Capadociem...............................................................................................................................................29
CAPITOLUL III ......................................................................................................................................................35
DESPRE DUMNEZEU ÎN GENERAL ...................................................................................................................35
-EXISTENTA, CUNOASTEREA ÎNSUSIRILE..................................................................................................... 35
CAPITOLUL IV .....................................................................................................................................................45
SFÂNTA TREIME. MODUL DE EXISTENTA TREIMIC TREIMEA ÎN UNIME SI UNIMEA ÎN TREIME .....45
CAPITOLUL V
PERSOANELE SFINTEI TREIMI. PROPRIETATILE LOR IPOSTATICE ........................................................50
1. Dumnezeu- Tatal Monarhia Tatalui .....................................................................................................................53
2. Dunmezeu-Fiul Nasterea sickmwezetea Fiuha.................................................................................................... 56
3. Dumnezeu-Duhul Sfânt.. Purcederea sidumnezeirea Sfântul Duh cu Tatal si cu Fiul. ..............................................63
CAPITOLUL VI
RELATIA PERSONALA CA FACTOR DE COMUNIUNE SI DISTINCTIE ÎNTRE
PERSOANELE SFINTEI TREIMI .......................................................................................................................67
ROLUL SFINTEI TREIMI ÎN ICONOMIA MÂNTUIRII................................................................................... 73
CAPITOLUL VIII
CONCLUZII .........................................................................................................................................................75
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................................... 78
IZVOARE .............................................................................................................................................................78
LUCRARI SPECIALE SI GENERALE................................................................................................................ 78
CUPRINS ..............................................................................................................................................................31