LUCRARI DE DIPLOMA / LICENTA - ADMINISTRATIE PUBLICA

Click pe titlu pentru a copia/vizualiza cuprinsul lucrarii de licenta / diploma.

Nr. crt.
Titlul lucrarii
Numarul de pagini
Anul sustinerii
Pret
1
Activitati on-line ale administratiei publice
51 pag.
105 RON
2
Actul administrativ de autoritate
100 pag.
105 RON
3
Administratia publica centrala de specialitate - elemente de istorie si contemporaneitate
138 pag.
105 RON
4
Administratia publica in Romania
105 RON
5
Administratia publica in Romania si integrarea europeana
141 pag.
105 RON
6
Administratia publica locala in tari ale Uniunii Europene. Studiu comparativ
57 pag.
2007
300 RON
7
Administratia publica locala. Principii, norme si structura
82 pag.
105 RON
8
Administratia publica si personalitatea functionarului public
90 pag.
105 RON
9
Administratia publica. Prefectul ca autoritate de tutela administrativa
64 pag.
105 RON
10
Administratia si serviciile publice in Romania
82 pag.
105 RON
11
Administratie publica si politici bugetare in Romania
122 pag.
2007
300 RON
12
Administratie publica. Pensia ca drept de asigurare sociala
106 pag.
105 RON
13
Administratorii societatilor comerciale. Raspunderea administratorilor
118 pag.
105 RON
14
Analiza diagnostic la directia de munca si solidaritate sociala
62 pag.
105 RON
15
Apararea si securitatea nationala in contextul globalizarii
85 pag.
105 RON
16
Aplicarea succesiva a modalitatilor de executare silita in vederea recuperarii arieratelor bugetare
101 pag.
105 RON
17
Aspecte ale schimbarii sociale la nivelul organizatiei care asigura servicii publice
71 pag.
105 RON
18
Aspecte teoretice si practice privind procedura contenciosului administrativ
83 pag.
105 RON
19
Auditul intern. Metodologia de exercitare a auditului intern in institutiile publice
65 pag.
2006
150 RON
20
Auditul intern. Procedee si tehnici de audit intern la institutiile publice
150 RON
21
Auditul public intern in Romania si elaborarea proiectului
77 pag.
2006
105 RON
22
Bugetele locale, instrumente de realizare si consolidare a autonomiei administratiei publice locale
88 pag.
2004
105 RON
23
BUGETUL PUBLIC LOCAL, INSTRUMENT DE REFLECTARE A AUTONOMIEI LOCALE
92 pag.
2007
300 RON
24
Cadrul reglementativ al dreptului salariatului
83 pag.
2007
300 RON
25
Caile de atac in materia contenciosului administrativ
51 pag.
2005
105 RON
26
Calitatea de comerciant in raporturile juridice comerciale
85 pag.
105 RON
27
Cariera in functia publica. Cariera militara
106 pag.
105 RON
28
Cheltuieli pentru actiuni social-culturale si eficienta lor
61 pag.
105 RON
29
Chestionarul ca instrument de cercetare in marketing si cercetarea pe baza de chestionar
50 pag.
105 RON
30
Comuna Flamanzi
93 pag.
105 RON
31
Conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional. Pregatirea functionarului comunitar
131 pag.
105 RON
32
Conditii de fond si de forma ale cambiei si biletului la ordin
88 pag.
105 RON
33
Consideratii generale asupra fenomenului administrativ
68 pag.
70 RON
34
Consiliul judetean, autoritate a administratiei publice locale
102 pag.
105 RON
35
Constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor
106 pag.
2007
300 RON
36
Contabilitate in administratia publica
89 pag.
2007
300 RON
37
Contenciosul administrativ. Aspecte de ordin procedural
69 pag.
105 RON
38
Controlul activitatii administratiei publice
71 pag.
105 RON
39
CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE
91 pag.
2007
300 RON
40
Curtea Constitutionala a Romaniei instanta de contencios electoral
55 pag.
105 RON
41
Darile de seama si valorificarea informatiilor din acestea
88 pag.
105 RON
42
Declaratia Universala a Drepturilor Omului
71 pag.
105 RON
43
Delegarea legislativa. Controlul constitutionalitatii ordonantelor
41 pag.
70 RON
44
Demnitarii, reprezentantii interesului public
45
Efectele divortului asupra relatiilor personale dintre soti
46
Etica în administraţia publică
47
Evaluarea performantelor profesionale in administratia publica locala din Romania
48
Evaluarea si instruirea personalului in administratia publica locala
49
FACTORI CU IMPACT ASUPRA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII SISTEMELOR ADMINISTRATIVE
50
Formele de activitate ale administratiei publice
51
FORMELE PARTICIPAŢIEI PENALE
52
Functia publica in administratia publica
53
Functia si functionarul public
54
Functia si functionarul public
55
Functia si functionarul public. Rolul administratiei publice
56
Functionarul public. Drepturile si obligatiunile functionarilor publici
57
Functionarul public. Modificarea si incetarea raportului juridic de functie publica
58
Fundamentarea si finantarea cheltuielilor la o institutie din administratia publica locala
59

FUNDAMENTAREA SI FINANTAREA CHELTUIELILOR LA O INSTITUTIE PUBLICA SI POSIBILITATI DE ÎMBUNATATIRE

68 pag.
2007
300 RON
60
Gestiunea datoriei publice. Relatiile Romaniei cu institutiile financiare internationale pentru gesti
61
Ghid metodologic pentru activitatea de comunicare si relatii publice a caselor de asigurari de sanatate
62

IMPACTUL PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA ASUPRA SISTEMELOR ADMINISTRATIVE DIN TARILE CENTRALE SI EST-EUROPENE

73 pag.
2007
300 RON
63
Impactul procesului de integrare europeană
64
Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul concurentei si a ajutorului de stat
65
Implicatiile leadershipului comunitar in administratia publica locala
66

IMPOZITUL PE VENITURI SI IMPACTUL LOR SOCIO-ECONOMIC

75 pag.
2007
300 RON
67
Informatizarea administratiei publice. Sistemul de schimburi interactive dintre registrul de propriet
68
Institutia Prefectului. Locul si rolul prefectului in sistemul administratiei publice
69
Institutii si politici de ocupare ale pietei muncii in Romania
70

INTERRELATIILE DINTRE CETATENI SI ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

101 pag.
2007
300 RON
71
Istoria administratiei publice
72
Jurisdictia curtii de conturi. Principiul aflarii adevarului
73
Legislatia europeana si aplicarea ei, formarea dreptului comunitar
74
Mituri si mitologii politice. Violenta simbolica in sfera politicului
75
Modalitati de implementare ale parteneriatul public-privat
76
Modalitati de perfectionare a functiei publice prin optimizarea relatiei intre functia publica
77
Modalitatile si procedura de stingere a creantelor fiscale
78

MODALITATI DE ANGAJARE A RASPUNDERII SALARIATILOR PENTRU INDISCIPLINA

77 pag.
2007
300 RON
79
Modificarea si incetarea raportului de serviciu
80
Norma juridica. Relatia dintre normele juridice si normele de convietuire
81
Notiunea de administratie publica. Cercetarea stiintifica a acesteia in dreptul comparat
82
Nulitatea si revocarea actelor juridice administrative
83
Obligatia legala de intretinere. Analiza caracterelor juridice ale obligatiei de intretinere
84

ORGANIZAREA TIMPULUI ÎN DREPTUL ROMÂNESC

77 pag.
2007
300 RON
85

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA ÎN DREPTUL ROMÂNESC

84 pag.
2007
300 RON
86
Organizarea activitatii de audit public intern la institutii publice
87
Organizarea activitatii postale in localitatile rurale
88
Organizarea şi Funcţionarea Administraţiei Publice Locale
89
Particularitatile executiei bugetare prin intermediul trezoreriei la nivelul consiliilor judetene
90
Particularitatile statutului social al functionarului public
91
Perfectionarea sistemului motivationalal Consiliului Judetean Prahova
92

PERICOLUL SOCIAL.TRASATURA ESENTIALA A INFRACTIUNII

76 pag.
2007
300 RON
93
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARILOR PUBLICI
91 pag.
2007
300 RON
94

PREZENTARE COMPARATIVA A SISTEMELOR EUROPENE DE JURISDICTIE ADMINISTRATIVA

77 pag.
2007
300 RON
95
Principii de organizare si functionare a sistemelor administrative
96

INSTRUMENTE UTILIZABILE PENTRU GESTIONAREA DILEMELOR ETICE ÎN ORGANIZATII

64 pag.
2007
300 RON
97
Problema reprezentativitatii functionarilor publici
98
Problemele circulatiei in orase. Organizarea administrativ operativa
99
Procedura administrativa in activitatea administratiei militare
100
Procese fundamentale ale europenizarii. Administratia publica si procesul de europenizare
101
Procesul bugetar al unitatilor administrativ teritoriale
102
Procesul E-Government. Strategia aplicata de Guvernul Romaniei in domeniul Administratiei Publice
103
Promovarea activitatilor de relatii publice. Posta Romana
104
Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional pentru pregatirea functionarilor publici
105
Protecţia drepturilor cetăţenilor
106

PUTEREA DE DREPT SI LIMITELE EXERCITARII ACESTEIA

71 pag.
2007
300 RON
107
Raspunderea partilor in contractul de transport de marfuri pe calea ferata
108
Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman - premisa a performantei organizationale
109
Reforma administratiei publice in contextul integrarii europene
110
Reforma administrativa in Romania
111

REGLEMENTAREA TEHNICII JURIDICE IN ROMÂNIA SI EFECTELE SALE

70 pag.
2007
300 RON
112
Relatii publice. Tehnici de comunicare cu presa
113
Relatiile parlamentului european cu alte institutii comunitare
114
Reproducerea neautorizata a programelor de calculator. Forme si modalitati in administratia publica
115
Revocarea actelor administrative. Efectele revocarii
116

ROLUL CODULUI DE ETICA ÎN ORGANIZATIE SI IMPLEMENTAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA

133 pag.
2007
300 RON
117
Rolul si responsabilitatea administratiie publice locale in protectia mediului
118
Rolul şi importanţa raportului juridic în viaţa socială
119
Satisfactia cetateanului fata de serviciile adminisratiei publice
120

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC ÎN DREPTUL INTERN SI EUROPEAN

60 pag.
2007
300 RON
121
Sisteme administrative europene. Repere ale modernizarii sistemelor administrative in unele tari
122
Sisteme informatice in administratia publica locala. Studiu privind particularitatile sistemelor info
123
Sistemele de drept administrativ ale statelor Uniunii Europene
124
Statul si functiile sale. Caracterul si principiile fundamentale ale dreptului administrativ
125
Statutul de funcţionar public al secretarului unităţii administrativ-teritoriale
126

STRATEGII DE ÎMBUNATATIRE A RELATIILOR CU CETATENII ÎN ADMINISTRATIE CAZUL PRIMARIEI FRATAUTII-NOI

73 pag.
2007
300 RON
127

STRUCTURA GUVERNARILOR LOCALE ÎN STATE ALE UNIUNII EUROPENE

62 pag.
2007
300 RON
128
STUDIU COMPARATIV ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN STATE UNITARE
95 pag.
2007
300 RON
129

Studiu Comparativ asupra organizarii administrative a statelor federale

89 pag.
2007
300 RON
130
Studiu privind puterea de integrare in Uniunea Europeana
75 pag.
2008
300 RON
131
Studiu privind reforma administratiei publice locale Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu in contextul integrarii in Uniunea Europeana
62 pag.
2007
200 RON
132
Studiul privind formarea profesionala a specialistilor in administratia publica
81 pag.
2006
200 RON
133
Taxe si impozite datorate statului
91 pag.
2003
100 RON
134
Teorii organizationale. Analiza cazului administratiei publice locale romanesti
61 pag.
2002
100 RON
135
Trainingul ca instrument in managementul schimbarii
44 pag.
2006
200 RON
136
UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATICE ÎN ACTIVITATEA PRIMARIILOR
82 pag.
2007
300 RON
137
Viitorul arhitecturii institutionale a Uniunii Europene
69 pag.
2006
200 RON

Pentru a gasi mai usor o lucrare tastati CTRL+F si cautati dupa cuvantul dorit.

* Lucrarile servesc ca materiale ajutatoare (documentatie).
* Pentru alte titluri va rugam trimiteti un mail la adresa de contact.

 

Vizitati si votati cel mai bun site de lucrari de licenta, lucrari de diploma, lucrari de disertatie

www.licentade10.3x.ro

in curand lucrari de licenta GRATIS !!!