VAND LICENTA 100 EURO


UNELE ASPECTE PRIVIND IMPORTANTA CONSTITUTIEI U.E. CU REFERIRE SPECIALA LA CETATENIA EUROPEANA SI PROTECTIA MEDIULUI COORDONATOR Prof. univ. dr. MARIN VOICUCAPITOLUL I
Delimitari conceptuale în legatura cu Uniunea Europeana
Sectiunea I – Sediul principal al materiei
Tratatul de la Paris instituind C.E.C.A. – 1951(intrat în vigoare în 1952)
2. Tratatele de la Roma instituind CEE si EURATOM/CEEA-1957(intrate în vigoare în 1958)
Actul unic european – 1986 (intrat în vigoare în 1987)
Tratatul de la Maastricht, privind Uniunea Europeana (intrat în vigoare în 1993)
Tratatul de la Amsterdam, privind Uniunea Europeana (intrat în vigoare în 1999)
Sectiunea aII-a – Delimitari nationale în legatura cu U.E.
Sectiunea a-III-a - Personalitatea juridica a Uniunii Europene
CAPITOLUL II
Constitutia europeana, instrument juridic fundamental al Uniunii Europene
Sectiunea I – Proiectul Constitutiei europene
Primii pasi spre constitutie
2. Începutul lucrarilor
3. Definitivarea proiectului
Sectiunea aII-a – Aprobarea constitutiei europene
Sectiunea a III-a –Constitutia, tratat european între statele Uniunii Europene – 29.10.2004
Sectiunea a IV-a – Principalele modificari aduse de Constitutie
CAPITOLUL III
Cetatenia europeana
Sectiunea I - Elemente de interes pentru materia dreptului international privat
Conventii internationale în vederea eliminarii conflictelor de cetatenie
Conventii internationale în vederea eliminarii apatridiei
Conventii internationale în vederea eliminarii polipatridiei, respectiv a admiterii ei
Sectiunea a–II–a –Statutul cetatianului european
Sectiunea a–III–a- Protectia cetateniei europene
Sectiunea a–IV–a - Promovarea si respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului european
Subsectiunea I – Instrumente internationale privind Drepturile Omului
Subsectiunea a-II-a – Drepturile cetatenilor U.E.
Drepturi fundamentale
Drepturi inseparabile de libera circulatie în U.E.
Drepturi inseparabile de cetatenia europeana
Subsectiunea a-III- a- Dreptul la libera circulatie
Aspecte teoretice privind migratia
Migratia din punct de vedere juridic
CAPITOLUL V
Protectia mediului – o noua abordare
Sectiunea I- Mediul înconjurator european
Punera legislatiei în practica
Punerea mediului în prim plan
Lucrul cu piata
Determinarea oamenilor sa ia decizii în folosul mediului
Resurse naturale si deseuri
Actiuni pentru mediu si sanatate
Abordarea schimbarii climatice
8.Protejarea naturii si a vietii salbatice
Sectiunea a-II-a Aderarea Romaniei la U.E Capitolul Mediu
Raportul de tara al Comisiei Europene – sectiunea mediu
CONCLUZII
Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

LITERATURA ROMÂNA:

1. Barbulescu Iordan Gh. - ,,Uniunea Europeana” Editura Trei , 2001;
2. Berceanu B. Barbu - ,, Cetatenia – Monografie juridica” Editura Juridica, Bucuresti 1999;
3. Cociuban Aristide - ,, Extinderea Uniunii Europene si România” Editura Apimondia, Bucuresti 2002;
4. Coman Florian - ,,Drept international public” vol. I, Vol. II Editura Sylvi, Bucuresti 1999;
5. Coman Florian, Sandu Florin, Florea Eliza, Darînga Ioana – “Dictionar de drept international public” , Editura Media, 2002;
6. Coman Florian, Nastase Adrian, Popescu Dumitra – “Drept international public” Casa de Editura si Presa “Sansa” SRL , Bucuresti 1994;
7. ,, Dictionarul drepturilor omului” , 1998, Societatea Independenta Româna a Drepturilor Omului, Bucuresti;
8. Duculescu Victor - ,,Tratatul de la Nisa si reforma institutionala a Uniunii Europene “ , ,,Revista de Drept comercial” , 2001, nr. 3, pag. 49-56;
9. Duculescu Victor - ,, Protectia juridica a drepturilor omului “ , Editura Lumina Lex, Bucuresti 1994;
10. Dutu Mircea - ,, Dreptul comunitar al mediului “ , Editura Economica 1997;
11. Conf. Univ. Dr. Fuerea Augustin - ,,Manualul Uniunii Europene” Editura ACTAMI, Bucuresti 2001;
12. G. Geamanu - ,,Drept international public” , Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1981;
13. Jinga Ion - ,,Uniunea Europeana – Realitati si perspective” , Editura Lumina Lex , Bucuresti 1999;
14. Jofa C. - ,, Protectia Drepturilor Omului”, Editura Fundatiei Chemarea, Bucuresti 2000;
15. Lazaroiu S. - ,, Migratia circulatorie a fortei de munca. Consecinte asupra integrarii europene” , Editura Cerma, Iasi 1998;
16. Leicu Corina, Leicu Ioan - ,,Institutiile comunitare” , Editura Lumina Lex , Bucuresti 1996;
17. Manolache Octavian - ,, Drept comunitar” , Editia a III-a , Editura All Beck, Bucuresti 2001;
18. Marcu Viorel - ,,Drept institutional comunitar” , Editura Nora, Bucuresti 1994;
19. Dr. Marin Voicu - ,, Protectia europeana a Drepturilor Omului- teorie si jurisprudenta” , Editura Lumina Lex, Bucuresti 2001;
20. Mazilu Dumitru - ,, Integrarea Europeana. Drept comunitar si institutii europene” Editura Lumina Lex, Bucuresti 2001;

21. Micu D. - ,,Garantarea drepturilor omului”, Editura All Beck, Bucuresti 1998;
22. Ministerul de Interne – Directia de Integrare Europeana si Relatii Internationale - ,, Elemente privind cadrul si instrumentele Uniunii Europene din domeniul Justitie si Afaceri Interne “ , Bucuresti 2003;
23. Miulescu Lucian - ,,Principalele caracteristici ale raporturilor între dreptul comunitar si drepturile nationale “ Revista ,,Dreptul”, 2000, nr. 12, pag. 27-38;
24. Moroianu Irina - ,,Drept institutional european si politici comunitare” Editura Calistrat Hohas, Bucuresti 2001;
25. Munteanu Roxana - ,,Aplicabilitatea dreptului comunitar în ordinea juridica interna a statelor membre ( I si II)” , Revista ,, Studii de drept românesc”, 1997, nr. 1-2, 3-4, pag. 63-78, 1-14;
26. M. Niciu - ,, Drept international pubplic” , Editura Chemarea , Iasi 1992;
27. Paus Viorica - ,, Probleme actuale ale Integrarii culturale” , Editura Semne, 2000;
28. Predescu Bianca - ,, Drept institutional comunitar”, Editura Cardinal, Craiova 1995.
29. Popescu Andrei - ,, Tratate ale Consiliului Europei. Texte esentiale” , Editura Monitorul Oficial, Bucuresti 2002
30. Popescu Andrei, Ion Jinga - ,,Organizatii europene si euroatlantice” , Editura Lumina Lex , Bucuresti 2001;
31. Suceava L., V.Marcu, G. Constantin - ,, Omul si drepturile sale” , Editura Ministerului de Interne, Bucuresti 1991;
32. Stefanescu Brândusa - ,, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene” , Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti 1979;
33. Tinca Ovidiu – ‘Drept comunitar general ‘ Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1999 ;
34. Voiculescu Nicolae - ,, Drept si institutii sociale internationale” , Editura Pan-Publishing House, Bucuresti 1997.

LITERATURA STRAINA:

1. Gilles Ferreol – ,, Dictionarul Uniunii Europene” Editura Polirom, Iasi 2001;
2. Vincent Berger – “Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului” , Institutul român pentru drepturile omului , 1998;
3. Walter Cairns - ,,Introducere în legislatia Uniunii Europene” , Editura Universal Dalsi.


Legislatie:

1. Actul Unic European
2. Tratatul de la Paris instituind CECA – 1951;
3. Tratatul de la Roma instituind CEE si EURATOM / CEEA – 1957 (intrate în vigoare în 1958);
4. Tratatul de la Bruxelles instituind un Consiliu Unic si o Comisie unica – 1965 ( intrat în vigoare în 1967);
5. Tratatul de la Maastricht, privind Uniunea Europeana – 1992 (intrat în vigoare în 1993);
6. Tratatul de la Amsterdam, privind Uniunea Europeana – 1997 (intrat în vigoare în 1999);
7. Tratatul de la Nisa, semnat în februarie 2001;
Alte surse:

Site-uri

1. Parlamentul european - www.europarl.eu.int/
2. Consiliul Uniunii Europene - http: //ue.eu.int/
3. Comisia Europeana – www.europa.eu.int/
4. Ministerul Integrarii Europene – www.mie.ro
5. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor- www.mmediu.ro
6. Tratatele Uniunii Europene – www.europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/index.html