Actele de stare civila

- Lucrare de diploma--Cuprins- ........................................................1-126

>Cuvânt Înainte...................................................4
>Capitolul 1- Notiunea si caracterele juridice ale starii civile............................................................8
Sectiunea 1- Identificarea persoanei fizice.................8
Sectiunea 2- Notiunea starii civile.............................12
Sectiunea 3- Caracterul juridic al starii civile............22
Sectiunea 4- Concepte generale privind actele de stare civila.............................................................................26

>Capitolul 2- Înregistrarile si actele de stare civila.....................................................................29
Sectiunea 1- Înregistrarile de stare civila.....................29
Sectiunea 2- Regimul de operare a înregistrarilor de stare civila....................................................................40
Sectiunea 3- Actele de stare civila- definitie si natura juridica.......................................................................49
Sectiunea 4- Operatii specifice actelor de stare civila..52

>Capitolul 3- Întocmirea actelor de stare civila- ..61
Sectiunea 1- Actul de nastere........................................61
Sectiunea 2- Actul de casatorie.....................................69
Sectiunea 3- Actul de deces..........................................72
Sectiunea 4- Actele de stare civila ale românilor din strainatate....................................................................78

>Capitolul 4- Concluzii........................................80
Sectiunea 1- Contraventiile de stare civila...................80
Sectiunea 2- Concluzii finale........................................83
· Anexa 1
Legea 119/1996 , privind actele de stare civila
Capitolul1–Dispozitii generale...........................86
Sectiunea 1 – Actele de stare civila si persoanele care le intocmesc..........................................................................86
Sectiunea 2 – Dovada starii civile .....................................94
Capitolul 2 – intocmirea actelor de stare civila...95
Sectiunea 1 – Intocmirea actului de nastere.....................95
Sectiunea 2 – Intocmirea actului de casatorie................101
Sectiunea 3 – Intocmirea actului de deces......................104
Sectiunea 4 – Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate ..........................108
Capitolul 3 – Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila........................................................110
Capitolul 4 – Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila .....................................113
Capitolul 5 – Anularea , modificarea , rectificarea , sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor.......................................................114
Capitolul 6 – Continutul si forma actelor de stare civila.Pastrarea registrelor de stare civila ........116
Capitolul 7 – Contraventii .................................117
Capitolul 8 – Dispozitii finale si tranzitorii ........120
Bibliografie ........................................................125

-Bibliografie-

Gh Beleiu,
-Drept Civil român
Editura Sansa SRL, Bucresti, 1999

Eugen Chelaru,
-Drept Civil, Partea generala
Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003

Gheorghe Boroi,
-Drept civil. Persoanele
Editura ALL Beck, Bucuresti, 2003

Emil Poenaru,
-Introducere în Dreptul Civil
Editura Europa Nova, Lugoj, 1996

Cantacuzino M.B.
-Elemente de drept civil,
Editura ALL Beck, Bucuresti,1998

Metodologia 1 din 1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii 119/1996

-Legea 119/1996 privind actele de stare civila

-Decretul 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridce
Florin Ciutacu,
-Codul familiei roman adnotat,
Editura Sigma 2001