INSTRUMENTE CONTABILE DE MASURARE A PERFORMANTELOR FIRMEI

CUPRINS :

 

CAP. I : EXPRESII ALE CONCEPTULUI DE PERFORMANTA A FIRMEI---pag.3

I.1. Scurt istoric al contabilitatii- notiunea de performanta si plasarea istorica a aparitiei primelor instrumente de masurare a acesteia---pag.3

I.2. Evolutia contabilitatii in Romania---pag.6

I.3. Radiografie asupra operelor lui Luca Paciolo, deschizator de drumuri in domeniul contabilitatii si nu numai---pag.6

I.4. Performanta firmei- concept, instrumente de masurare, realitate economica---pag7

 

CAP. II : SITUATII FINANCIARE ACTUALE SI POSIBILE PRIVIND REFLECTAREA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII---pag.14

II.1. Aria de aplicabilitate a situatiei financiare---pag.14

II.2. Utilizatorii si necesitatile lor de informare---pag.15

II.3. Obiectivul situatiilor financiare---pag.16

II.4. Concepte de baza---pag.17

II.5. Caracteristici calitative ale situatiilor financiare---pag.17

II.6. Tipuri de situatii financiare care concura la reflectarea performantelor firmei---pag.20

 

CAP. III : STRUCTURI PRIVIND CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CA PRINCIPALA SITUATIE FINANCIARA A REFLECTARII PERFORMANTELOR INTREPRINDERII

III.1. Contul de profit si pierdere in conformitate cu Directiva a IV-a Europeana---pag.31

III.2. Sistemul contabil american si contul de profit si pierdere---pag.34

III.3. Influenta Normelor Internationale de Contabilitate asupra contului de rezultate---pag.38

CAP. IV : PARTICULARITATI ALE STRUCTURILOR DE PERFORMANTA IN CADRUL GRUPURILOR DE SOCIETATI---pag.42

IV.1. Cauzele aparitiei grupurilor de societati. Grupurile multinationale---pag.42

IV.2. Organizarea contabilitatii la nivelul grupurilor de societati. Normalizarea nationala si internationala---pag.45

IV.3. Situatiile financiare consolidate. Contul de profit si pierdere consolidat si performantele grupurilor de societati---pag.47

 

CAP. V : DIMENSIUNILE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE GENERATE DE REFLECTAREA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII---pag.54

V.1. Scurt istoric al societatii comerciale Ductil S.A. Buzau. Organigrama generala a intreprinderii---pag.56

V.2. Caracterizarea generala a activitatii economico-financiare a intreprinderii. Sistemul de indicatori comparabili pe cei doi ani de analiza---pag.59

V.3. Instrumentele analizei economico-financiare utilizate in reflectarea performantelor firmei---pag.63

V.3.1. Soldurile intermediare de gestiune---pag.63

V.3.2. Capacitatea de autofinantare---pag.74

V,3.3. Sistemul ratelor de rentabilitate---pag.77

CAP. VI : CONCLUZII---pag.81

CAP.VII-BIBLIOGRAFIE