INSTRUMENTAREA CONTABILA A OPERATIILOR PRIVIND

IMPOZITELE TAXELE SI CONTRIBUTIILE DATORATE DE O SOCIETATE COMERCIALA SI GESTIUNEA

COSTULUI FISCAL AL FIRMEI

CAPITOLUL I: CONSI DER ATII INTRODUCTIVE

•  Necesitatea impozitelor si taxelor……………………………4

•  Reforma fiscala în România………………………………….6

•  Trasaturile noului sistem fiscal din România……………….9

•  Analiza raportului contabilitate – fiscalitate………………...12

 

CAPITOLUL II: S.C. „ SPICUL ” S.A. – BAZA DE STUDIU

PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL

SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI

TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT

2.1. Istoric, forma juridica, constituirea…………………………...17

2.2.Organizarea productivitatii si-a muncii, structura

organizatorica…………………………………………………...19

2.3. Organizarea sistemului informational-contabil………………..20

2.4. Principalii indicatori economico – financiari………………….22

2.5. Piata si clientii…………………………………………………23

 

CAPITOLUL III: DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND

DATORILE FISCALE………………………25

•  Elementele impozitului………………………………………27

•  Principiile impunerii………………………………………….30

•  Clasificarea impozitelor……………………………………...30

•  Organizarea aparatului de control…………………………...32

 

CAPITOLUL IV : REGLEMENTAREA, CALC ULUL SI

CONTABILIZARE IMPOZITELOR

DIRECTE

4.1. IMPOZITUL PE PROFIT………………………………….35

4.1.1. Consideratii generale privind impozitul pe profit…..35

•  Reguli contabile privind impozitarea profitului…….45

•  Calculul si contabilizarea impozitului pe profit la

S.C. „ SPICUL ” S.A. ………………………………..47

•  IMPOZITUL PE SALARII…………………………………50

4.2.1. Notiuni generale privind impozitul pe salarii………..50

4.2.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe salarii la

S.C. „ SPICUL ” S.A. ………………………………..55

•  IMPOZITUL PE DIVIDENTE……………………………..57

 

•  IMPOZITE SI TAXE LOCALE…………………………...61

•  Impozitul pe cladiri………………………………….61

•  Impozitul pe terenuri………………………………...63

•  Impozite asupra mijloacelor de transport…………...64

 

CAPITOLUL V: REGLEMENTAREA, CALCULUL SI

CONTABILIZARE IMPOZITELOR

INDIRECTE

5.1. TAXA PE VAL OAR E ADAUGATA……………………...67

5.1.1. Instituirea taxei pe valoare adaugata………………...67

5.1.2. Calculul si contabilizarea taxei pe valoare adaugata la

S.C. „ SPICUL ” S.A. ……………………………….77

•  ACCIZELE…………………………………………………...84

 

CAPITOLUL VI: ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA

PRIVIND DATORIA FATA DE BUGETUL

DE STAT

6.1. Analiza datoriilor prin intermediul ratelor de pasiv pe baza bilantului……………………………………….…………….....87

6.2. Analiza marimii si structurii impozitelor si taxelor datorate statului………………………………………………………….90

6.3. Influenta datoriilor asupra solvabilitatii firmei ……………...91

 

CAPITOLUL VII  : SISTEM INFORMATIC PRIVIND

ÎNCASAREA SI PLATA FACTURILOR PE

BAZA FACTURILOR………………………...97

7.1. Caracteristici ale sistemului informatic…………………………97

7.2. Modelul Conceptual al Datelor…………………………………99

7.3. Modelul Logic al Datelor……………………………………...100

7.4. Obiecte tip într-o baza de date: ACCESS…………………….103

 

ANEXE

BIBLIOGRAFIE