Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Expoziția fotografică a zonei Mara-Cosău

09-15 iulie 2013, Mangalia

Expoziția fotografică este organizată de către UAT județul Maramureș reprezentată prin Consiliul Județean Maramureș în cadrul proiectului „Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltare durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potențialului touristic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României  ca destinație turistică. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Obiectivul proiectului este punerea în valoare a zonei cuprinse între valea Marei și a Cosăului, din județul Maramureș, prin informarea pieței turistice asupra diversității obiectivelor acesteia și promovarea/încurajarea unor forme de turism durabil.

Expoziția surprinde o lume inedită a peisajelor, a tradițiilor și obiceiurilor străvechi, a oamenilor mândri, a artei lemnului, prin fotografii realizate în zona Mara-Cosău din județul Maramureș, de 7 fotografi profesioniști.

57234 de vizitatori în total Hartă site Condiţii de utilizare RSS
www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2020 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.