Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Biserica „Sf. Arhangheli” şi Casa parohială - Breb

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” din Breb a fost construită, conform tradiției, în anul 1531, iar apoi a fost lărgită în anul 1643 , reparată  în anul 1715 și reamenajată în anul 1886. Ea a fost ridicată în satul Copăciș, sat care apare doar în documente, căci nu se cunoaște astăzi vatra satului. În prima jumătate a veacului al XVII-lea, biserica a fost mutată în Breb. Potrivit unor cercetări foarte recente de datare a lemnului, unele piese din structura turnului sugerează că lemnul folosit a fost tăiat în iarna dintre anii 1529 şi 1530.

După ce biserica a fost mutată în anul 1622 în Breb, parte din lemnul deteriorat a fost înlocuit cu alt lemn, tăiat în iarna dintre anii 1621 şi 1622. Arhitectura bisericii este tipic maramureșeană. Planul inițial cuprindea cele trei încăperi obișnuite spațiului bisericesc bizantin, cu acoperișul simplu din șindrilă, în pantă abruptă, cu o singură poală și cu un turn nu prea înalt. Sub acoperișul bisericii actuale se păstrează o parte din vechea învelitoare, ce ilustrează materialul și forma vechilor dranițe. Ele erau confecționate din scânduri groase și lungi, din lemn de stejar, așa cum au fost identificate și la biserica din Sârbi Susani. Pictura s-a realizat în anul 1629, însă a fost distrusă în mare parte la a doua reparaţie a bisericii, în anul 1866. Cu ocazia acestei reparații, s-au schimbat și planimetria și silueta bisericii.

Altarul şi-a modificat dimensiunea, iar biserica a fost extinsă prin croirea a două abside laterale, în care s-a folosit material din pereții bisericii ce mai poartă și astăzi resturi din pictura veche. În interior se remarcă arcul dublu al bolții naosului, alcătuit din segmente de cerc strâns îmbinate. Iconostasul a fost realizat în anul 1868 în stil baroc. În interiorul bisericii se păstrează icoane pe lemn, vechi obiecte de cult, precum și un clopot din anul 1796.

Casa parohială, așezată mai jos de biserică, a fost construită în anul 1904, din lemn, în spiritul tradiției locale şi este înscrisă pe lista monumentelor istorice, fiind singura casă de acest tip păstrată in situ. Construcția mare de lemn este înconjurată de o șatră (prispă) spațioasă. Casa este completată cu anexele gospodărești pentru animale și păstrarea fânului. Dinspre drum se vede o poartă frumoasă de lemn, datată în anul 1934. Aici a locuit cu familia preotul Mircea Antal vreme de patru decenii în veacul trecut. El este cunoscut ca un adevărat părinte spiritual și îndrumător cultural pentru sătenii zonei, determinându-i să păstreze echilibrul, simplitatea și sobrietatea vechilor simboluri din creațiile în lemn.

Gospodăria este separată de „eclezie”, locul bisericii și al cimitirului, printr-un gard simplu de scândură. La intrarea în  gospodăria casei parohiale se păstrează o portiță din anul 1790, copie după originalul aflat acum la Muzeul satului din Sighetul Marmației.

În nici un cimitir din Maramureș nu au rămas atâtea cruci de lemn ce atestă vechile forme ale crucilor de mormânt ca aici. Modelul cel mai vechi îl constituie crucea simplă și crucea înscrisă în cerc, protejate de un mic înveliș din șiță. Multe din crucile vechi au fost înlocuite cu altele noi, cu o formă ușor schimbată, dar datele înscrise rămân aceleași. În acest fel memoria a fost doar reînnoită. În cimitir întâlnim și cruci vechi din piatră, din metal turnat și, mai nou, din marmură.

În fața bisericii stau grupate lespezile mari de piatră ce alcătuiesc masa moșilor; aici au loc, potrivit tradiţiei, dezlegările și pomenirea strămoșilor trecuți în eternitate.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2020 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.