Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Biserica „Sf. Nicolae” - Budești Josani

Între Mara și Cosău se află unele dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii de lemn din România, adevărate capodopere ale genului. Una dintre culmile artei de a construi în lemn este Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, din Budești Josani, înscrisă încă din anul 1999 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte șapte biserici de lemn din Maramureș, aflate în satele Desești, Bârsana, Poienile Izei, Ieud Deal, Șurdești, Plopiș și Rogoz.

Ridicată în anul 1643 în centrul satului, pe locul unei biserici mai vechi, care era atestată documentar încă din veacul al XV-lea, lăcașul din Budeşti Josani are 18 m lungime și 8 m lățime, fiind cea mai mare construcție de lemn din acea epocă.

Construită din bârne groase de stejar așezate pe o fundație din piatră de râu, biserica are streașină dublă. Turnul amplasat deasupra pronaosului are patru turnulețe mici, care conform tradiției sunt simbolul dreptului comunităţii ca, prin Sfatul Bătrânilor, să-i judece şi să-i condamne chiar la pedeapsa capitală pe răufăcători. Interiorul este împărțit în trei, două spații închipuiesc lumea văzută și cerul văzut, pronaosul – „tinda femeilor” și naosul – locul bărbaților în timpul slujbei religioase, iar altarul, spațiul sacru unde se slujește Sfânta Liturghie, simbolizează cerul nevăzut.

Naosul este separat de altar printr-un perete de lemn numit iconostas, care închipuiește despărțirea celor văzute de cele nevăzute. Iconostasul are trei uși prin care se intră în altar. Ușile din mijloc, care se numesc „împărătești”, prin care intră și iese arhiereul ori preotul doar în timpul slujbei au, în dreapta, icoana Mântuitorului și, în stânga, icoana Maicii Domnului cu Pruncul. Ușile diaconești se găsesc pe cele două laturi şi prin ele intră și ies diacul și ceilalți slujitori ai bisericii.

În partea dreaptă a ușilor diaconești din dreapta se află icoana pe lemn „Sf. Nicolae”, cea mai veche icoană de hram. În interiorul bisericii din Budești Josani, în pronaos, se păstrează cămașa de zale a lui Pintea Viteazul – eroul legendar din Maramureș de la cumpăna veacurilor XVII - XVIII, care a luptat pentru dreptate socială în acele vremuri.

Pictura datează din anul 1762 și îl are ca autor pe zugravul Alexandru Ponehalschi, sau Alexa Zugravul din Berbești, cum îl numesc maramureșenii. Pictura, ca și întreaga biserică, a fost restaurată în ultimele decenii. Pictura din pronaos s-a păstrat mai bine, reprezentând scene din viața și patimile lui Isus. Tot aici se păstrează și o valoroasă colecție de icoane pe sticlă precum și un panou mare, din secolul al XVII-lea, reprezentând Judecata de pe urmă. De interes cultural sunt grupul de icoane pe lemn din secolul al XVIII-lea și icoanele mobile ale tâmplei, realizate tot de zugravul Alexandru Ponehalschi în anul 1762.

Numeroase cărți de cult, printre care Cazania lui Varlaam, tipărită la Iași în 1643 și dăruită bisericii în 1647, completează tezaurul de istorie și cultură românească a bisericii din Budești Josani. În exteriorul bisericii se află, la fel ca și la alte bisericii, Masa moșilor şi pe lespezile ei se mai pot descifra numele vechilor familii nemeșești, de ţărani liberi, din Budești.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2020 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.