Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Istoric

 Parte din vechea Țară a Maramureșului, între cele două râuri Mara şi Cosău se află localitățile Budești, Sârbi, Călinești, Cornești, Ferești, Ocna Șugatag, Breb și Hoteni.

Din cele mai vechi timpuri, satele acestea sunt locuite de urmași ai țăranilor liberi sau „nemeși”, amintiți în documentele „Diplomelor Maramureșene” din secolele al XIV -lea și al XV-lea. Se  povesteşte în ele despre faptele lor de vitejie ca organizatori politici și oșteni, despre participarea lor la luptele din perioada medievală şi despre apărărea lor împotriva incursiunilor tătarilor. Mai apoi, oamenii de pe aceste meleaguri au participat la frământările trecerii spre epoca modernă și contemporană.

Oamenii de aici se îndeletnicesc cu agricultura, creșterea vitelor, muncile forestiere şi prelucrarea metalelor. Au fost mereu producători de bunuri atât pentru subzistența lor, cât și pentru existența celor cu care făceau comerţ. De la bun început şi-au creat un model propriu de organizare socială și comunitară care era deja cristalizat atunci când istoria l-a consemnat. Cnezatele de sat și de vale, precum cele de pe Mara și Cosău, cuprinse în voievodatul Maramureșului, atestă rădăcinile străvechi ale acestui model de organizare care a dăinuit multă vreme şi a marcat relațiile dintre oameni, neamuri, sate și grupuri de sate.
Râul Cosău, un fir de apă printre dealuri, a lăsat o urmă la fel de adâncă în istorie ca şi în geografie, fiind menţionat în documente scrise în anul 1231, cu sensul de moșie pe valea Cosăului.

Timp îndelungat ținutul dintre Mara și Cosău, parte a Maramureșului, a fost considerat o zonă a culturii lemnului. De-a lungul istoriei, toate uneltele, ustensilele, casele, dar și bisericile au fost  făcute din lemn. Arhitectura bisericilor de lemn din ţinutul dintre Mara și Cosău reflectă din vechime până astăzi ingenioase structuri, ritmuri și proporții îndelung cizelate, încărcate de semnificații și simboluri adânc înrădăcinate în societatea maramureșeană. Avem și astăzi bisericile din „Josani” și „Susani”, după cum erau împărțite satele de pe Cosău în două părți, partea de jos și partea de sus. De-a lungul timpului, bisericile au fost adevărate centre de formare a spiritului, culturii și societăţii.

Încă din Evul Mediu, locuitorii de aici au trebuit să-și rezolve toate cele necesare traiului  zilnic în hotarele satului lor, folosind resurse locale, în cazul de față lemnul și forța apei. Asemenea instalații de tehnică țărănească se găsesc în fiecare sat din Maramureş, dar mai ales în satele de pe Valea Cosăului.

De-a lungul anului, timpul e ritmat de sărbătorile care îl brăzdează. De primăvara devreme și până iarna târziu, obiceiurile împart timpul. Ele ajută oamenii să înțeleagă mersul anotimpurilor, să facă lucrurile la vremea lor. Tot prin obiceiuri se exprimă relațiile dintre oameni și se armonizează viața comunităţii.

Numele haiducului Pintea Viteazul ,de la cump[na veacurilor XVII - XVIII,  a devenit sinonim cu Maramureşul. Legenda spune că în muntele Gutâi, lângă satul Mara , haiducul Pintea avea săpată în stâncă o pivniţă mare:

"La Budeşti, între hotară,

 Este-un fag cu frunza rară

Şi la umbra fagului,

Pintea cu ortacii lui;

Să uită cătă Gutâi,

C-acolo-i pivniţa lui.

Pă săraci îi miluişte,

Pă bogaţi îi jefuieşte. "

Dacă turistul îşi propune să descopere România autentică şi profundă, să vină în Maramureş, unde va întâlni un univers spiritual şi cultural cu profunde semnificaţii, unde tradiţiile populare, obiceiurile , folclorul original , se conservă încă în mod miraculos.


 

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2020 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.