Programul Operațional Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Județul Maramureș Instrumente Structurale

Mlaştina Vlăşinescu

Mlaştina Vlăşinescu este localizată la circa 12 km de satul Mara, comuna Deseşti și se află în custodia Societăţii Ecologiste Maramureş - Categoria a III-a UICN cu Traseu marcat și grad mediu de dificultate.

Mlaştina Vlăşinescu este localizată pe platoul vulcanic Izvoare a masivului Igniş (1307), pe versantul nordic, la confluenţa pârâului Igniş cu pârâul Vlăşinescu, unde există un complex mlăştinos de 4,5 ha, format dintr-o mlaştină oligotrofă (turbărie), iar spre periferie se află mlaştini mezo şi eutrofe.

Stratul de turbă are grosimea maximă de 5,4 m, iar grosimea medie este de 2,9 m. Solul este de natură organică, turbos, specific mlaştinilor oligotrofe. Flora şi fauna acestei arii protejate este specifică zonelor umede - turbăriilor.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

© 2012-2020 MARA COSĂU. Toate documentele și fotografiile sunt proprietatea Consiliului Județean Maramureș.